Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới
Biệt thự hiện đại phù hợp với kBiệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đớihí hậu nhiệt đới

Đây là ngôi nhà được trang trí lại trên một phong cách đã bị ăn mòn. Cải tiến khác nhau để tạo ra một nơi thoải mái phù hợp với khí hậu địa phương- nơi rất nóng nhất là trong những tháng mùa hè.

Ngôi nhà nằm ở Limpopo, được tái thiết kế và xây dựng bởi kiến trúc sư Nico van der Meulen. Ngôi nhà trong đới khí hậu nhiệt đới nóng sẽ yêu cầu một thiết kế đặc biệt, nó trở thành một quan tâm quan trọng nhất trong việc thiết kế lại ngôi nhà. Rõ ràng sự thay đổi của bề ngoài và hình ảnh xuất hiện – trước đây được xem là kém hấp dẫn với gạch và mái nhà hình vòm- sau này đã trở thành một ngôi nhà tuyệt đẹp và hiện đại.
Modern Tropical Home Ideas bathroom 15 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas bedroom 14 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas cofortable living room 11 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas contemporary design 3 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas contemporary furniture 23 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas dining room 7 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas exterior lighting design 5 533x31 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas interior stair 9 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas kitchen counter 20 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas kitchen design 12 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas lighting 21 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas living room 10 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas lounge 22 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas open interior concept 13 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas stairs 8 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas swimming pool 18 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas table 19 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas transparent design 2 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas transparent living room 17 533x79 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas unique exterior design 1 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas unique exterior view 4 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas waterfall pond 16 533x799 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Modern Tropical Home Ideas with special lighting 6 533x355 Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Theo netson.vn

LEAVE A REPLY