Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

Thiết kế mới đã thổi một luồng sinh khí vào ngôi nhà từ thời trước thế chiến thông qua sự kết hợp của một số khoảng trống và hình thức móc nối các thành phần cũ và mới của ngôi nhà với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *