Phòng tắm chỉ một màu vẫn sang không kém

Đơn sắc trong phòng tắm nhấn mạnh đến một gam màu chủ đạo duy nhất bao trùm toàn bộ không gian phòng tắm. Khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ và là ý tưởng táo bạo vì các sắc màu được lựa chọn thường nổi bật, tuy nhiên các màu nhẹ nhàng cũng được lựa chọn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *